Toyota Relax - 10 års garanti. Din tryggleik.

I Toyota er vi stolte av kvaliteten og påliteligheten til bilene våre. Denne tiltroen gjør at vi tilbyr 5 års nybilgaranti og deretter ytterligere 5 års Toyota Relax på alle våre Toyota.

Få garanti opp til 10 år med Toyota Relax

Ved kjøp av ny Toyota i Norge kan du oppnå inntil 10 års garanti med Toyota Relax - ganske enkelt ein serviceaktivert garanti utover 5 år. Garantien vert gitt årleg frå år 4 til bilen er 10 år eller i inntil 200.000 km (det som først inntreff), dette gjeld ved årleg utført Toyota Originalservice hjå ein autorisert Toyota-verkstad i Norge. Som hjå oss på Toyota Sogn AS.

Dette gir deg eit bekymringsfritt bilhald, og du kan slappe heilt av i vissheit om at bilen din er i trygge hender.

I tillegg gir det deg tryggleik om at bruktverdien på bilen held seg godt - spør oss for meir informasjon.

Har du hatt Toyota i mange år og ikkje teke service på ei stund? Den vil også få serviceaktivert garanti ved service hjå oss innanfor betingelsane.
Ta gjerne kontakt med oss for å vite meir!

Toyota - kjærleik til kvalitet!

Se vilkårene til Toyota Relax

Generelle garantier

For at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjoner utførast i henhold til fastsette spesifikasjonar og instruksjonar som beskrive i brukerhåndboka. Det er bileigars ansvar å dokumentere at vedlikehaldet er utført viss det ikkje vert teke på eit autorisert Toyota-verkstad i Norge. Vel du eit Toyota-verksted vil dei stå ansvarlege for alt arbeid og garanti.

Personbil

5 års fabrikkgaranti

Garanti dekker einkvar feil som skyldast fabrikasjons- eller monteringsfeil. Den gjeld 5 år normal bruk eller 200.000 km (det som først inntreff) utan kilometeravgrensing det første året.

3 års lakkgaranti

Garantien dekkar overflaterust og lakkfeil som viser seg på eit kva som helst lakkert karosseripanel og som skyldast materialfeil i 3 år, uansett køyrelengde.

12 års gjennomrustingsgaranti

Garantien gir dekning, uansett køyrelengde, mot gjennomrusting i karosseriet (innanfra og ut) som utviklar seg på grunn av korrosjon som skyldast materialfeil eller produksjonsfeil.

Utvidet hybridbatterigaranti i inntil 10 år

Ved utført Toyota Originalservice vert utvida Hybrid batterigaranti utvida med 12 månader av gangen etter bilens garantiutløp eller 160.000 km (200.000 km for biler registrert etter 1. juli 2017), heilt til bilen når 10 års alder.

Varebil

5 års fabrikkgaranti - varebil

Garanti dekkar einkvar feil som skyldast fabrikasjons- eller monteringsfeil. Den gjeld 5 år normal bruk eller 200.000 km (det som først inntreff) utan kilometeravgrensing det første året.

3 års lakkgaranti - varebil

Garantien dekker overflaterust og lakkfeil som viser seg på eit kva som helst lakkert karosseripanel og som skyldast materialfeil i 3 år, uansett køyrelengde.

6 års gjennomrustingsgaranti - varebil

Garantien gir dekning, uansett køyrelengde, mot gjennomrusting i karosseriet (innanfra og ut) som utviklar seg på grunn av korrosjon som skyldast materialfeil eller produksjonsfeil.

Taxi

Toyota har en egen avtale for taxi.

  • 5 år/300.000 km
  • Kjem i tillegg til Toyota`s regulære garantibestemmelsar

Våre beste bruktbiler

Certified Plus - det beste valet for deg som ønskjer tryggleik og kvalitet når du skal kjøpe bruktbil.

Alle bilane har gjennom vår Certified Plus Kvalitetskontroll gjennomgått ein grundig sikkerhet- og kvalitetssjekk for å sikre at dei opprettheld den høge standarden vi set til Certified Plus. Vi er så trygge på kvaliteten at alle Certified Plus biler vert levert med 24 månader garanti - ubegrensa kilometer. Utover dette gir vi inntil 10 års batterigaranti og inntil 15 års veghjelp, som du kan fornya kvart år gjennom Toyota Originalservice. Certified Plus er kun tilgjengelig hjå Toyota merkeforhandlere for privatpersoner.

Toyota Eurocare

For å kunne gi deg eit bekymringsfritt bilhald, leveres kvar nye Toyota med 12 månaders dekning av Toyota Eurocare inkludert. Toyota Eurocare sikrar deg veghjelp i heile 40 europeiske land både ved driftsstans uansett årsak, samt også førarfeil. Skulle uhellet være ute, har Toyota Eurocare ei rekke gode løysingar å tilby slik at du kjem deg vidare. Tek du Toyota Originalservice hjå eit autorisert Toyota-verksted i Norge årleg, eller ved kvar 15.000 km (det som først inntreff), vil du kunne få nye 12 månader med Toyota Eurocare i inntil 15 år.