Toyota og miljøfokus

Vi representerer ein av verdas absolutt leiande bilprodusenter når det gjeld miljøsatsing. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsentar, dei har motteke fleire FN prisar for sine resultater på området, og har allereie bygd fundamentet for sitt “Beyond Zero” prosjekt. Vi skal levere meir enn ein nullutsleppsvisjon!

Toyota Sogn er miljøfyrtårn

Vår miljøpolitikk

Miljøvisjon

Vi ynskjer å vere den mest miljøbevisste bilorganisasjonen i regionen.

Miljøpolitikk

Toyota Sogn forpliktar seg til å arbeide kontinuerleg og systematisk for forbetring i all si verksemd og drift, med respekt for menneske og miljø, for å redusere miljøbelastninga samt overhalde lover og regler som samfunnet set.

Vi vil kontinuerleg arbeide for å førebyggje og redusere miljøpåverknaden både frå vår eigen verksemd og våre samarbeidspartnarar og leverandørar.

Det er eit mål for bedrifta at tilsette skal ha kunnskap om våre miljøpåverknader og at alle tilsette skal vera motiverte og ha eigarskap til bedriftas miljøfokus.