Stovevarm bil og isfrie ruter? Motorvarmar gir varm motor og opptil 35% drivstoffbesparing på kortare turar, mindre motorslitasje og opptil 80% reduksjon av skadelege avgassutslepp. Me tilbyr ulike bilvarmeløysingar frå DEFA, deriblant DEFA WarmUp Link med GPS.

Ta kontakt med oss for eit pristilbod.